Θεατρικό Παιχνίδι

Το «θεατρικό παιχνίδι» επειδή είναι μια ολιστική τέχνη, όπου συναντώνται όλες οι υπόλοιπες τέχνες (μουσική, χορός, ζωγραφική), διευρύνει και ενισχύει πολλές από τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των παιδιών.
Έτσι, μέσω του παιχνιδιού ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, τα ταλέντα τους, και παράλληλα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να λειτουργούν ομαδικά, να επικοινωνούν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.

Στόχος του «θεατρικού παιχνιδιού» δεν είναι να δημιουργήσει μια θεατρική παράσταση, αλλά μέσω του θεάτρου να βοηθήσει το παιδί να εξελιχθεί στη ζωή του.
Μέσω του παιχνιδιού αναπτύσσεται  ένας κώδικας επικοινωνίας βασισμένος στο παιχνίδι και το συναίσθημα.

Το παιδιά μέσα από τη θεατρική διαδικασία  αντιδρούν σε διάφορα ερεθίσματα με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Το σημαντικό είναι ότι παίζοντας ένα ρόλο μπορούν να εκφραστούν αυθόρμητα και ελεύθερα, να εφεύρουν δικούς τους τρόπους για να βρουν λύσεις σε προβλήματα, να ξεπεράσουν ανασφάλειες και να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και θάρρος.

Παρακολουθώντας τα μαθήματα , τα παιδιά αλληλεπιδρούν, ανακαλύπτουν και χαίρονται: π.χ. ξεκινώντας από ερεθίσματα που προκαλούνται από μια ιστορία, ένα βιβλίο, μια ταινία ή μια φωτογραφία, ή ακόμα από κάτι που τα εντυπωσίασε στο δρόμο, μπαίνουν στη διαδικασία να μιμηθούν, να ερμηνεύσουν ρόλους, να συνδημιουργήσουν και να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους.

Εξοικειώνονται με μια μεγάλη παλέτα συναισθημάτων, μέσω της σωματικής κίνησης, του λόγου  και της έκφρασης και έτσι τα παιδιά καλλιεργούν το νου, το σώμα και την ψυχή τους
Στον χώρο μας η δραστηριότητα του Θεατρικού παιχνιδιού εκτελείται από την κυρία Μάνεση Ιωάννα.

Η δραστηριότητα χωρίζεται σε δυο τμήματα 3-5 ετών & 6+ ετών

Διάρκεια 1 ώρα.