Μουσικοκινητική Αγωγή

Η μουσικοκινητική αγωγή ειναι μια καλλιτεχνική δραστηριότητα η οποία συνδυάζει τη μουσική και την κίνηση με την αγωγή. Μέσω της μουσικοκινητικής αγωγής το παιδί έρχεται σε επαφή με τη μουσική και την κίνηση, το ρυθμό, το λόγο, το τραγούδι με τον αυτοσχεδιασμό και τη χρήση μουσικών οργάνων. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη αγωγή, η οποία στηρίζεται στις αρχές του σπουδαίου μουσικού παιδαγωγού Carl Orff,  που απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών και τους γονείς τους, με στόχο να καλλιεργήσουν τις σωματικές, πνευματικές και ψυχικές τους ανάγκες. Είναι μία δραστηριότητα που βοηθά τα παιδιά να ανακαλύψουν την ομορφιά της μουσικής, να αναπτύξουν τα αντανακλαστικά και την ομαδικότητά τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι στη μουσικοκινητική αγωγή η διδασκαλία γίνεται μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική εμπειρία.

Η δραστηριότητα της μουσικοκινητικής στοχεύει :

*Στην ανάπτυξη της αίσθησης του χώρου και του χρόνου.

*Στη γνώση του σώματος.

*Στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και φαντασίας.

*Στην ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης και της μουσικής μνήμης

Η δραστηριότητα χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα:

1-2,5 ετών (με συνοδό στο τμήμα),

2,5-3,5 ετών (με συνοδό στο τμήμα)

3,5-4,5 ετών

5+ ετών.

Διάρκεια: 1 ώρα